Dr. Günseli Özdemir

Jin. Op. Dr. Günseli Dura Özdemir

Üreme Endokrinolojisi ve Tüp Bebek

İnfertilite, Jinekolojik Endokrinoloji, İnvitro Fertilizasyon (Tüp Bebek), Kök hücre çalışmaları. Endoskopik cerrahi ve Jinekolojik cerrahi, özellikle vaginal cerrahi ameliyatlar, riskli gebelikler özel ilgi alanıdır.

İletişim

İrtibat ve Randevu Telefonu

Cerrahi işlemler

ÜREME TIBBI ve KÖK HÜCRE  TEDAVİLERİ

Yardımcı üreme teknikleri uygulanırken, kök hücre ve benzer tedavilerinden yararlanma düşüncesi 20 yıldır gündemdedir ve araştırmalar devam etmektedir. Kanıta dayalı verilerin sonuçları bu uygulamalar konusunda kesinlik kazanmamıştır.  Yumurta hücrelerinin gençleştirilmesi, aktive edilmesi ve güncel uygulanımı ile ilgili görüş veren dernekler (ESHRE, ASRM, SART) araştırmaları izlemekte ve desteklemekle birlikte kanıta dayalı uygulanabilirliği konusuna mesafeli yaklaşmaktadır.  Konu ile ilgili tartışmalar ve bazı durumlarda etik sorunlarda tartışmalara neden olmaktadır. Üreme tıbbında kök hücre tedavisinden yararlanıldığı düşünülen alanların başında azalmış yumurta rezervi ve yaş faktörü olan hasta grubu gelmektedir Konu ile ilgili etik sorunlarda tartışmalara neden olmaktadır...

Tüp Bebek Nedir? Ne Zaman Yapılır?

Yumurta ve spermin vücut dışına alınıp, çeşitli tekniklerle döllenme sağlandıktan sonra, rahimin içine yerleştirilmesi ile gebelik elde etme yöntemidir. Tüp Bebek tedavisinde yumurta ve spermin yeterli sayıda olduğu durumlarda klasik IVF...

Tüp bebek aşamaları

Tüp Bebeğe Giderken

Doğal yollardan gebelik olmadığında çiftlerin değerlendirilmesi, sorun tespit edildikten sonra tedaviye başlamak, başarıya giden yoldaki en önemli adımdır. Bazen çok basit bir tedavi ile sorun çözülürken, hiç sorun yokmuş gibi görünüp, tüm testleri normal bulunan çiftlerde nadirde olsa...

TüpBebek ve Genetik

Tüp Bebek ve Genetik

Kadında yumurta yaşlanması ile mitokondri yaşlanması ile paralellik gösterir. Mitokondri yumurta hücresine enerji sağlayan organeldir. Olgunlaşma ve spermle birleşip embriyo olma sürecinde yumurtanın gereksinim duyduğu enerjiyi sağlar. Enerjinin az olması embriyonun genetik...

Tüp Bebekte Başarı

Tüp Bebekte Başarı

Tüp Bebekte başarı pek çok faktörle ilişkilidir. Tedavi planlanmadan önce sorunun doğru tespit edilmesi ve sebebe yönelik tedavi planı yapılması gebelik şansını artırır.  Tüp Bebek tedavisinde esas olan sorunu çözüp, doğal süreci tesis edecek şekilde davranmaktır.   Çiftlerin...

 

Tüp bebek, Yumurta Yaşlanması, Yumurta dondurma,  AMH

Cerrahi işlemler

CERRAHİ İŞLEMLER

Gebeliği Kolaylaştıran Cerrahi İşlemler Ne Zaman Yapılmalı?

Gebeliği kolaylaştırmak için bazen cerrahi düzeltmelere ihtiyaç duyulur. Cerrahi tedavi mi? sadece aşılama veya tüp bebek uygulaması mı yapılmalı? ''bu kararı vermek hekimin yorum ve tecrübesi ile yakından ilişkilidir. Gebe kalması için uğraşılan hastalarda, ameliyat kararı her zaman hastanın yararına olacaksa ve gerekliyse yapılmalı, sonuçları, yarar ve riskleri hasta ile tartışılmalıdır.

HAFTANIN NOTLARI 31.01.2021

 02/02/2021 20:07

Tüp bebek, Yumurta Yaşlanması, Yumurta dondurma, AMH...

BESLENMENİN ÖNEMİ NEDİR?

 23/01/2021 14:54

Gebe kalmaya çalışan kadınların doktorlara sordukları soruların...

COVİD 19 PANDEMİ DÖNEMİNDE TÜP...

 21/01/2021 15:34

Mart 2019 da ilk vakanın görülmesini takiben, yaklaşık iki ay tüm...

GEBE KALMA SÜRECİNDE STRESİN...

 21/01/2021 15:27

Gebe kalmak için çaba gösterilen süreç çiftlerde stresin yoğun...

Jin. Op. Dr. Günseli Dura Özdemir

İnfertilite, Jinekolojik Endokrinoloji, İnvito Fertilizasyon (Tüp Bebek), Kök hücre çalışmaları. Endoskopik cerrahi ve Jinekolojik cerrahi, özellikle vaginal cerrahi ameliyatlar, riskli gebelikler özel ilgi alanıdır...

Genetik ve Tüp bebek

Tüp Bebek

Yumurta ve spermin vücut dışına alınıp, çeşitli tekniklerle döllenme sağlandıktan sonra, rahimin içine yerleştirilmesi ile gebelik elde etme yöntemidir. Tüp Bebek tedavisinde yumurta ve spermin yeterli sayıda...

Tüp Bebekte Genetik

Günümüzde Tüp Bebek ve Genetik bilimindeki ilerlemeler, sadece sağlıklı değil, mükemmel embriyo seçimini amaçlayarak hızla ilerlemektedir.  Preimplantasyon Genetik Tanı (PGT) adı verilen bu yöntem, dünyada ilk...

Tüp Bebekte Başarıyı Etkileyen Faktörler

Tüp Bebekte başarı pek çok faktörle ilişkilidir. Tedavi planlanmadan önce sorunun doğru tespit edilmesi ve sebebe yönelik tedavi planı yapılması gebelik şansını artırır.  Tüp Bebek...