Günseli Dura Özdemir


Gyn. Op. Medical Doctor

Günseli Dura Özdemir

Jin. Op. Dr. Günseli Dura Özdemir

 • Üçüz çocuk annesidir .
 • İlgi Alanları: Tüp Bebek, Endoskopik ameliyatlar (Histereskopi, Laparaskopi), Jinekolojik ve vajinal ameliyatlar, riskli gebelikler.
 • 2013 Sağlık İşletmesi (Anadolu Üniversitesi) mezun
 • İnfertilite, Jinekolojik Endokrinoloji, İnvito Fertilizasyon (Tüp Bebek), Kök hücre çalışmaları. Endoskopik cerrahi (Histeroskopi ve Laparaskopi) ve Jinekolojik cerrahi, özellikle vaginal cerrahi ameliyatlar, riskli gebelikler özel ilgi alanıdır.
 • İngilizce bilmektedir. 1997 doğumlu üçüz oğulları bulunmaktadır.

 

2020-...

OTA Jinemed Hastanesi Kadın Doğum ve Tüp Bebek Ünitesi

2017-2020

Şişli Memorial Hastanesi Tüp Bebek Ünitesi

2013-2017

Medipol Üniversite Hastanesi Kadın Doğum ve Tüp Bebek Ünitesi - Öğretim Görevlisi

2013

Zeynep Kamil Doğumevi Tüp Bebek Kliniği (Görevlendirme)

2011

TARTEN Over Criopreservation workshop (Ankara Üniv Tıp Fak Embrioloji kliniğinde Prof Dr Kutluk Oktay )

2006

İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi Jinekolojik Laparaskopi ve Histeroskopi eğitimi

2006 – 2013

İstanbul Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uzman hekimlik. Bu süreç içinde yaptığı klinik çalışmalar:

2007

Prenatalzentrum Hamburg und Humangenetik im Gynecologicumda observer olarak ileri düzey ultrasonografi

2008

Memorial Hastanesi Tüp Bebek Ünitesinde 6 ay süreyle Invitro Fertilizasyon Tüp Bebek sertifikasyon

2008-2010

Özel Jinepol Tüp Bebek Merkezinde sperm, oosit hazırlama, sperm ve embriyo freezing konularında volanter çalışma

2008

IVF sertifikasyon süreci sonrası. Kocaeli Üniversitesi Tıp fakültesi Kök Hücre Merkezi, KOGEM de Temel Kök Hücre ve Uygulamalı Flowsitometri eğitimi

2004-2006

İstanbul Şişli Devlet Hastanesi Uzman Hekimlik

2003-2004

Karaman SSK Disp

1995-2003

Muayenehane Hekimliği

1995

İstanbul Özel Hospitalist Hastanesi Kadın Doğum Uzman Hekim

1988-1992

İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Kliniği asistan

1987-1988

Vakıf Gureba Hastanesi Kadın Doğum Kliniği asistan

1987

Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi mezuniyet

Akademik Çalışmalar

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. Atış A, Ozdemir G, Yavuz A, Management of a Klippel-Trenaunay syndrome in pregnant women with mega-cisterna magna and splenic and vulvar varices at birth: A case report. J Obstet Gynaecol Res. 2012 Nov;38(11):1331
 2. Atis A, Cifci F, Aydin Y, Ozdemir G, Goker N. Hyperreactio luteinalis with preeclampsia. Emerg Trauma Shock. 2010 Jul;3(3):298

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler.

 1. Atıs A, Donmez (Kesim) M, Özdemir S, Aydın Y .Özdemir G, Akı G,Tuncer G . The shifts in contraceptive choices . The 9th Congress of the European Society of Contraception. The European Jo
 2. Dönmez (Kesim) M, Atış A, Aydın Y, Özdemir G, Özdemir S, Aki G. A general look to adolescent contraception. The 9th Congress of the European Society of Contraception. The European Journal of Contraception & Reproductive Health Care Vol 11, Suppl(1): pp 96, Istanbul, 2006.
 3. Dönmez (Kesim) M, Özdemir G, Atış A, Özdemir S, Oruç O, Tuysuz F: Contraceptive methods profile from Turkey . The 9th Congress of the European Society of Contraception. The European Journal of Contraception & Reproductive Health Care Vol 11, Suppl(1): pp 147, Istanbul , 2006.
 4. Özdemir G, Dönmez (Kesim) M, Atış A, Özdemir S, Misirlioğlu S, Tuysuz F. Intrauterine device incidents. The 9th Congress of the European Society of Contraception. The European Journal of Contraception & Reproductive Health Care Vol 11, Suppl(1): pp 130, Istanbul, 200
 5. Dönmez M, Aydın Y, Atış A, Özdemir S, Özdemir G. Menopausal Pregnancy-A Case Report. The 2nd World Congress on Gender-Specific M edicine and Ageing, pp A-68, Rome, Italy, 2007.
 6. Dönmez M, Aydın Y, Atış A, Özdemir S, Özdemir G, Tandoğan T. Female Sexual Functıon Indexes (FSFI) After Abdominal & Vaginal Hysterectomy With Bilateral Oopherectomy. The 2nd World Congress on Gender – Specific Medicine and Ageing, pp A-68, Rome,2007.
 7. Dönmez M, Atış A, Tutuman T, Özdemir S, Özdemir G, Demirkaya N. Successful Management of a Cesarean Scar Pregnancy with systemic methotrexate and local KCL. VII.International Congress of the Turkish –German Association , Archieves of Gynecology and Obstetrics, Vol 275, Suppl 1: pp 129, Antalya, 2007.
 8. Dönmez M, Özdemir G, Atış A, Oruç Ö, Özdemir S, Kabukçuoğlu F, Tokel H, Tuncer G. Evaluation of Thin Prep Pap Test Results for HPV in High Risk Gynecologic Patients. VII. International Congress of the Turkish –German Association , Archieves of Gynecology and Obstetrics, Vol 275, Suppl 1: pp 96, Antalya, 2007.
 9. Dönmez M, Özdemir G, Atış A, Özdemir S, Demirkaya N, Güler D. Bir Uterin Horn Gebelik Rüptürü (ikinci Trimester) : olgu sunumu. Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, pp378, Istanbul ,2007.
 10. Aydin A, Aydin Y, Çiftci F, Göker N, Özdemir G, Özdemir S, Assessment of maternal and perinatal outcomes of preeclamptic patients. XXI. European Congress of Perinatal Medicine, The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine Vol 21 (S1), pp62, Istanbul,2008.
 11. Aydin A, Özdemir S, Oruc Ö, Aydin Y, Dönmez M, Özdemir G. Assessment of preterm labors in our clinic. XXI. European Congress of Perinatal Medicine. The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine Vol 21(S1),pp133,Istanbul,2008.
 12. Özdemir S, Aydin A, Gezen İ, Aydin Y, Dönmez M, Özdemir G. Assessment of maternal , neonatal and perinatal outcomes of breech delivery. XXI. European Congress of Perinatal Medicine. The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine Vol 21 (S1)İstanbul , pp176, Istanbul,2008.
 13. Özdemir G, Aydin A, Acar H, Özdemir S, Göker N, Oruc Ö. Outcome of IVF pregnancies ,n our clinic. XXI European Congress of Perinatal Medicine. The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine Vol 21, No.s1: pp276, Istanbul,2008.
 14. Kesim MD, Atış A, Aydın Y, Özdemir S, Özdemir G, Oruç Ö. Gebelikte Arteriovenöz malformasyon rüptürü, Tanı ve Yönetim. Jinekoloji ve Obstetrik dergisi 2006; 20(3): 178-181.
 15. Donmez M, Atış A, Özdemir G, Özdemir S, Oruç Ö, Mısırlıoğlu S. Yahova şahidi İnanışına sahip bir gebede plasenta previa olgusu. Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Bülteni 2007;41(4):50-51.

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. Özdemir G, Koçbebek, Hancı A. Muhtemel Amnion Sıvı Embolisi ( Olgu Sunumu), Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni, Vol 48, No:3,2014
 2. Kesim MD, Ozdemir G, Atış A, Geç gelişen ve tedaviye dirençli eklampsi (olgu sunumu ) TJOD Uzmanlık Sonrası Eğitim ve Gelişmeler Özel Sayı Mayıs 2006
 3. Kesim MD, Atış A, Ozdemir G. Postmenapozal Hastalar ve Klinik Yaklaşım, TJOD Uzmanlık Sonrası Eğitim ve Gelişmeler Özel Sayı Mayıs 2006
 4. Atış A, Tashan F, Ozdemir G. Gebelik ve Tirotoksikoz Olgu Sunumu, TJOD Uzmanlık Sonrası Eğitim ve Gelişmeler Özel Sayı Mayıs 2006, p:206,
 5. Kesim MD, Atıs A, Aydın Y, Özdemir S, Özdemir G. Gebelikte Arteriovenöz Malformasyon Rüptürü; Tanı ve Yönetim: Olgu Sunumu Journal of Gynecology and Obstetrics / Eylul2006,20(3):178-181
 6. Dönmez (Kesim) ME, Özdemir S, Atıs A, Özdemir, Heterotopik Gebelik Olgu Sunumu, IV. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Uzmanlık Sonrası Eğitim ve Güncel Gelişmeler Dergisi, Kongre Özel Sayısı, Cilt 3, pp119,2006
 7. Donmez M, Atış A, Özdemir G, Özdemir S, Oruç Ö, Yahova inanışına sahip bir gebede plasenta previa olgusu. Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Bülteni 2007;41(4):50-51
 8. Kesim MD, Aydın Y,Atış G,Dalkılıç A, Özdemir G Abdominal ve vajinal histerektomi+ bilateral ooforektomi sonrası seksuel fonksiyon indeksleri (FSFI), 2008, sayı 1
 9. Atıs A, Dönmez M, Özdemir G. Methotreksat +KCL ile sezaryen Skar Gebelik Tedavisi; Olgu Sunumu, Jinekoloji Obstetrik Dergisi 21(3) 2007

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler

 1. Donmez Kesim M, Atış Aydın A, Ozdemir S, Ozdemir G, Oruç Ö, Mısıroğlu S. Kliniğimizdeki Histeroskopi Girişimlerin Değerlendirilmesi. 2. Jinekolojik Endoskopi Kongresi, pp38, İzmir 2007.
 2. Dönmez M, Atış A, Ozdemir S, Ozdemir G, Oruç Ö, Mısıroğlu S. . Yahova şahidi İnanışına sahip bir gebede plasenta previa olgusu. 11. Ulusal Perinatoloji Kongresi, pp230, Antalya, 2007
 3. Dönmez (Kesim) ME, Ozdemir S, Atış A, Ozdemir G, Taşhan F, Tuncer G. Heterotopik Gebelik Olgu Sunumu. 5. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Uzmanlık Sonrası Eğitim Ve Güncel Gelişmeler Dergisi, Kongre Özel Sayısı, Cilt: 3, pp119, 2006
 4. Dönmez (Kesim) ME, Atış A, Aydın Y, Ozdemir G, Ozdemir S, Oruç Ö. Gebelik Ve Tirotoksikoz-Olgu Sunumu. 5. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. Uzmanlık Sonrası Eğitim Ve Güncel Gelişmeler Dergisi, Kongre Özel Sayısı, Cilt: 3, pp119, 2006
 5. Dönmez (Kesim) ME, Taşhan F, Atış A, Ozdemir G, Ozdemir S, Tandoğan T. Postmenopazal Hastalara Yaklaşım. Uzmanlık sonrası Eğitim ve Güncel Gelişmeler Dergisi, Kongre Özel Sayısı, Cilt:3,pp 152, 2006
 6. Dönmez (Kesim) ME, Ozdemir G, Atış A, Taşhan F, Ozdemir S. Geç Gelişen Ve Tedaviye Dirençli Eklampsi-Olgu Sunumu. Uzmanlık Sonrası Eğitim ve Güncel Gelişmeler Dergisi, Kongre Ö zel Sayısı, Cilt:3, pp118,2006.
 7. Dönmez Kesim M, Atış Aydın A, Ozdemir S, Ozdemir G, Oruç Ö, Mısıroğlu S. Kliniğimizdeki Laparoskopik (L/S) Girişimlerin Değerlendirilmesi. 2. Jinekolojik Endoskopi Kongresi, pp37, İzmir, 2007
 8. AcetM, Özdemir G, Özdemir S, Acil Servikal Serklaj Uygulanan İkiz IVF Gebeliği, (Olgu Sunumu), Türk Jinekoloji Obstetrik Derneği kongresi pp;576, Antalya
 9. Özdemir G, Acet M, Eren EÇ, Gölgeci FA,Gestasyonel Diabetes Mellitus. Tanısını OGTT Yapmadan Öngörebilir miyiz? Türk Jinekoloji Obstetrik Derneği kongresi, pp; 672, Antalya

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri

 1. Türk Jinekoloji Obstetrik Derneği
 2. Üreme Tıbbı Derneği
 3. TSRM
 4. ESHRE