IVF (Tüp Bebek) Nedir ?


In Vitro Fertilizasyon

IVF (Tüp Bebek) nedir?

Yumurta ve spermin vücut dışına alınıp, çeşitli tekniklerle döllenme sağlandıktan sonra, rahimin içine yerleştirilmesi ile gebelik elde etme yöntemidir.

Tüp Bebek tedavisinde yumurta ve spermin yeterli sayıda olduğu durumlarda klasik IVF, sayı yetersiz ve döllenme sorunu olabilecek çiftlerde ICSI işlemi tercih edilir.

Klasik IVF ile ICSI Arasındaki Fark Nedir?

Klasik IVF tedavisinde uygun ortam sağlandıktan sonra spermin yumurta içine kendi gücüyle girerek döllemesi beklenir. Tüp Bebek tedavisinin yaygınlaştığı ilk yıllarda 1990 yılına kadar bu yöntem uygulanmıştır. Yöntemin avantajı kültür ortamında spermin kendi seçimi ve gücü ile yumurtanın içine girerek, doğal şartlara uygun seçim yapmasıdır. Ancak klasik yöntem günümüzde yumurta sayısının fazla olduğu, sperm sayı ve kaitesinin çok kötü olmadığı hastalarda, toplanan yumurta ve spermin bir bölümüne uygulanarak kullanılmaktadır. Spermin kendi imkanıyla döllediği ve iyi kalitedeki embriyonun, ICSI ile elde edilen embriyolara göre daha öncelikli transferi tercih edilmektedir.

 ICSI işlemi; spermin yumurtanın içine mikropipetle enjekte edildiği, bir yöntemdir. 1990 yılında Brükselde uygulanmaya başlanan bu yöntemle ilk başarılı doğum 1992 yılında sağlanmıştır. Bu işlem günümüz tüp bebek tedavisinde daha çok tercih edilmektedir. Sperm sayı ve şekille ilgili sorunlarda, yumurta sayısının az olduğu hastalarda döllenmeyi kolaylaştırması nedenle daha yüz güldürücü sonuç vermektedir. 

Tüp Bebek Tedavisi Kimlere Yapılır?

Tüp Bebek tedavisine başlama kararı vermek, çiftler için bazen zor bir süreç olabilir. Doğal yoldan bir yıl korunmasız ve düzenli cinsel hayat olmasına rağmen gebelik olmadıysa, neden araştırılarak nedene yönelik tedaviler uygulanır. Bu tedavilerin sonuç vermediği hastalarda tüp bebek kararı verilmelidir. Aşağıdaki durumlarda bir yıl bekleme ve basit tedaviler yerine doğrudan tüp bebek tedavisine başlanmalıdır.

  • Kadın yaşı 40 ve üzerindeyse
  • Her iki tüpün kapalı olduğu tespit edilmişse
  • Kadında geçirilmiş endometriozis cerrahisi, çukulata kistleri varlığı
  • Yumurta rezervinde ileri derecede azalma olması
  • Erkekte doğal yollar ve geleneksel tedavi yöntemleriyle giderilemeyen sperm sayı, hareket ve şekil sorunu varlığı.
  • Genetik geçişli hastalıkların varlığı
  • Üremeyi etkileyecek onkolojik tedavi öncesinde, yumurta veya embriyo dondurma amacıyla.