Üreme Koruyucu Yöntemler


Ve Uygulanması

Üreme Koruyucu Yöntemler

Günümüzde kadınlar eğitim ve kariyerlerini tamamlayarak evlilik ve çocuk sahibi olmak istemektedirler, bu sebeple evlenme ve çocuk sahibi olma yaşı, eski yıllara göre yükselmiştir. Evliliği erteleyenlerin yanında, yumurta rezervini azaltma ihtimali olan endometrioma (çikolata kistleri)  ve bazı zorunlu ameliyatların yapılması gereken durumlarda ve onkolojik ( kanser tedavisi)  uygulanacak hastalarda ileriye yönelik üremeyi koruma amacıyla yumurtalar dondurularak saklanmaktadır.

Üreme Koruyucu Yöntemler;

  1. Sosyal Oosit dondurma (Yumurta dondurma)
  2. Over dokusu ( Yumurtalık dokusu) dondurma
  3. Embriyo dondurma

Şeklinde yapılabilir. Yaş ve rezervi azalmaya başlayan veya uygulanacak, onkolojik ve cerrahi tedaviler öncesi üremeyi koruma amacıyla, bekarlarda yumurta dondurma, evlilerde embriyo dondurma yapılmaktadır.

Çocukluk ve ergenliğe yeni giren onkolojik tedavi görecek hasta grubunda over dokusu dondurularak saklanmakta, üremenin planlandığı dönemde eski yerine veya farklı bir yere yeniden transplante edilmektedir. Daha nadir uygulanan bu yöntem onkolojik tedavi planlanan çocuk ve ergenlerde, acil müdahale edilmesi zorunlu durumlarda yapılmaktadır.

Üremenin korunması amacıyla yapılacak işlemler için üç doktorun imzası olan bir rapor çıkarılması yasal olarak gereklidir.

Bu yöntemler içinde, en çok yumurta dondurma işlemi yapılmaktadır Evlenme ve çocuk sahibi olma arzusu ertelenenlerde 35-37 yaş arası en ideal yaş olmakla birlikte rezervi azalanlarda her yaşta yapılabilir. 38 yaş ve üzerindeki kadınlarda yumurta yaşlanması ve çözme sonrası gebelik elde ederken genetik inceleme (PGT) yönünden inceleme önerilmektedir.

Yumurta rezerv durumuna göre, dondurulacak yumurta sayısını artırmak için işlemin bir kaç kez uygulanması gerekebilir. 10 ve üzerinde yumurta dondurulması şansı artıracaktır.

Yumurta Dondurma Nasıl Yapılır?

Tüp Bebek tedavisinin ilk aşaması gibidir,  Kişiye özel tedavi planı yapıldıktan sonra, 10-12 gün cilt altına uygulanan enjeksiyonlarla yumurtalar büyütülerek 15 dakikalık, hafif bir anestezi verildikten sonra OPU adı verilen bir işlemle toplanarak dondurulur. Vitrifikasyon tekniği ile dondurulan yumurtalar, çözüldükten sonra dejenere ihtimali çok düşük olan başarılı bir tekniktir.